Medische diagnostiek, landelijk netwerk en second opinion

Niets gaat boven gezondheid, geluk en toekomst van een mens. We bieden ondersteuning in snelle diagnostiek. Vroegtijdige diagnostiek en interventies zijn zinvol om snel zicht te krijgen op wat er moet gebeuren met een werknemer die dreigt uit te vallen of is uitgevallen. 

-We hebben een netwerk met medisch specialisten en bedrijfsartsen door geheel Nederland. Vaak is het goed mogelijk om binnen enkele dagen uw werknemer voor een consult of MRI voor te dragen, waar anderen soms wekenlang op een wachtlijst belanden.

- Vroegtijdige diagnostiek en interventies zijn zinvol om snel zicht te krijgen op wat er moet gebeuren met een werknemer die dreigt uit te vallen of is uitgevallen.

- Een second opinion is altijd mogelijk. Vooral in die gevallen waarin een objectief oordeel wordt verlangt in arbeidsrechtelijke kwesties en geschillen. Maar ook indien er twijfel is over een ingezette behandeling of gestelde diagnose hebben wij binnen enkele dagen een consult beschikbaar.

- Last but not least. Wij beschikken over contracten met alle landelijke zorgverzekeraars. Inzet van verzekerde zorg ten behoeve van uw medewerkers gaat niet ten koste van uw bedrijfsvermogen en levert u een forse kostenbesparing op. 

- Natuurlijk stopt onze dienstverlening niet na een consult of na een afspraak maar we bieden een volledige assistentie en monitoring gedurende het hele traject. 

- Concreet: van preventieve screening en vragenlijst, gedetailleerde diagnostiek tot individueel advies en gericht plan van aanpak, u ontvangt van ons ten alle tijden duidelijke terugkoppeling. Met een goed onderbouwd kosten- en baten overzicht.