Over Ons

B-Alliance ondersteunt bedrijven bij het voorkomen en het beperken van financiële schade die kan ontstaan door langdurige uitval of door langdurige procedures. Het werk verandert in een dynamische en uiterst complexe omgeving. Dit heeft een impact op de gezondheid en op het functioneren van werknemers. Alle sectoren hebben baat bij gezonde en representatieve medewerkers. We erkennen het belang van een solide en vitale onderneming. 

De arbozorg en verzekeringszorg in Nederland is ontstaan uit verplichtingen en regels die in feite niet aansluiten bij de behoeftes van bedrijven, werknemers en zelfstandigen.

Onze B staat voor Betrouwbaar, Beweging, Bestemming en Business. De E aan de achterzijde van AlliancE staat voor Entreprise. Onze definitie daarvan is: the ability or desire to solve problems in new ways! 

Wij, de mensen achter B-AlliancE, staan voor de zorg van medewerkers en zelfstandigen. We kunnen snel schakelen, interventies plannen en flexibel inspelen op nieuwe situaties en veranderingen. Met onze ervaring in o.a. de wereld van transport, logistiek, verzekering en overheid zijn we in staat om bedrijven op een innovatieve wijze te adviseren. Naast het bevorderen van herstel en functioneren, stimuleren we graag de innovatie, de flexibiliteit, de kennisdeling en de veiligheid op het werk.

B-AlliancE

Ervaar onze Missie, Visie, en deel onze Ambities

Missie

B-AlliancE is een betrouwbare partner en expert voor werkgevers en werknemers op het gebied van arbeids- en gezondheidsvraagstukken. Met een onafhankelijk, multidisciplinair en deskundig netwerk in Nederland is B-AlliancE in staat om diagnostiek, preventie en interventie snel en efficiënt te realiseren. Klanttevredenheid is daarin leidend en staat in onze bedrijfsvoering centraal.

Visie

Op elk vakgebied en in elke branche kunnen processen continu worden verbeterd;ook in de arbeidsgerelateerde zorg. B- AlliancE streeft naar snelle en efficiënte oplossingen voor dagelijkse vraagstukken op het gebied van arbeid, gezondheid en inzetbaarheid. We doen dit met een veelzijdig en pragmatisch pakket aan diensten en produkten. Hierbij gaan we niet voorbij aan de vraag van opdrachtgevers die van ons inzichtelijk willen hebben, hoe wij preventieve en interventie maatregelen tot substantiële kostenreductie kunnen laten leiden.

Ambities

Op het terrein van de arbeidsgerelateerde zorg is B- AlliancE een onderscheidende dienstverlener: deskundige beoordeling van medische dossiers, snelle diagnostiek en interventie op vele locaties in Nederland en een sterke nadruk op de tevreden klant, werkgever, werknemer of verzekeraar. B- AlliancE denkt met haar propositie een onderscheidende en unieke positie in deze markt in te kunnen nemen.

Toekomstverwachting

De overheid trekt zich meer en meer terug op het terrein van de zorg en daarmee ook de arbeidsgerelateerde zorg. Financiering van de zorg staat in toenemende mate onder druk. B- AlliancE verwacht de komende jaren een verschuiving van lasten en zorg voor zowel zieke als gezonde werknemers in de richting van de werkgevers. Ze voorziet hierin tevens een toenemende rol voor verzekeraars op het gebied van verzuim en AOV polissen. B-AlliancE adviseert u nu en in de toekomst graag over deze ontwikkelingen!