Expertise bij claims arbeidsongeschiktheid en letselschade

Bij arbeidsongeschiktheid of bij dreigende arbeidsongeschiktheid kunnen de kosten hoog oplopen. Zowel voor verzekerde(n) als voor verzekeraar. Ook de relatie tussen verzekeraar en verzekerde kan onder spanning komt te staan als er geen perspectief is voor beide partijen. Bij (dreigende) letselschade is de impact van een letsel op bijvoorbeeld een ZZP-er bijzonder groot. Door langer aanwezige relaties met (AO en inkomens) verzekeraars, hebben we inmiddels goede ervaring met de wijze waarop een verzekeraar goed kan omgaan met deze situaties.

We bieden werk op maat en het houdt in dat elke claim goed onderzocht wordt. We kijken naar de oorzaak, we toetsen de huidige begeleiding, we zoeken naar de kansen van herstel en we bieden adequate interventies. In bijna alle gevallen doen we dit niet vanuit één perspectief, maar multidisciplinair,oftewel, vanuit verschillende invalshoeken door zorgprofessionals. Resultaat: een verkorte doorlooptijd en een tevreden klant.