Projectmatige inzet op lifestyle en groei

Type het woord “vitaliteit” in Google en de vermoeidheid slaat vanzelf ook bij u toe! Vitaliteit dekt in de meeste gevallen niet de lading. Er zijn meer dan 2000 diëtisten, maar het aantal mensen met overgewicht neemt toe. Er zijn minder mensen die roken, maar hart- en vaatziektes voeren nog steeds de boventoon. 

Vitaliteit is niet alleen gezond eten en bewegen maar meer dan dat; Motivatie, mentale stabiliteit en doelen hebben in het leven, zijn maatgevend voor succes. We bieden projecten in leefstijl in brede zin: het gaat ons niet alleen om het gewicht van een individu, maar vooral over de “cirkel van invloed” rondom de persoon. Deze is bepalend voor zijn of haar (on) gezonde gedrag. Wat kan hij of zij veranderen en met welke strategie?