Re-integratie en (UWV) toetsing

Meest gehoorde grap over het UWV: “Uw Werk Verdwijnt” na een bezoek bij het regio kantoor. Het aantal re-integratietrajecten met zicht op terugkeer in eigen werk (1e spoor) of een nieuwe baan of nieuwe perspectief (2e spoor) is klein. Het is een “geparkeerde taxi waarvan de meter loopt”.

De rol van B-AlliancE hierin kan het verschil maken. B- AllaincE is een groot voorstander om de preventie te promoten binnen deze doelgroepen. We stimuleren “het eigen spoor beleid”. Uit een recente onderzoek is gebleken dat 55% van de Nederlandse werknemers een ander baan wil. In de huidige markt kan het echter lastig zijn als je niet ondernemend of weinige flexibel bent. 

B-AlliancE biedt daarom bij voorkeur re-integratie diensten “eigen spoor” door de juiste mix tussen enerzijds de (sociaal-wettelijke) verplichtingen en anderzijds de (individuele) ambities na te streven. Uw werknemer moet niet solliciteren omdat het moet, maar gaat zelf werken aan zijn toekomst door de juiste opleiding, door te sporten, te netwerken en zich in te zetten voor de maatschappij: dus (net als u) ondernemen! We bieden bijvoorbeeld leefstijl workshops in combinatie met netwerkbijeenkomsten over de eigen persoonlijke ontwikkeling.