Bedrijfsscan

De meeste ondernemingen zijn en willen zich uitsluitend bezig houden met hun eigen core-business en willen niet belast worden met verzuim-bureaucratie. Echter als medewerkers in een kleine of middelgrote onderneming uitvallen is het vaak lastig om de afwezigheid en de kosten daarvan te dragen.

Een goed doordacht beleid kan dit opvangen. Daarvoor is een betrouwbaar beeld nodig van het bedrijf en zijn (individuele) werknemers. Dit maakt duidelijk waar eventuele risico’s aanwezig zijn, zodat deze vroegtijdig kunnen worden verkleind of bestreden. 

B-AlliancE biedt een adequate en tijdige begeleiding en werkt nauw samen met diverse kenniscentra. Deze expertise zetten wij in om de schade te beperken. Zo zorgt B-AlliancE voor een adequate wachttijdbemiddeling, regelt afspraken bij ziekenhuizen en zorgverleners, zorgt voor een snelle diagnostiek en draagt bij aan het re-integreren van medewerkers op een duurzame manier. Geen sanctionerend beleid, maar samen met de werknemer naar een beter toekomst. We werken graag met een contract op maat. Met een simpele en goed toegankelijke digitale vragenlijst en/of in gesprekken stellen wij vast welke behoeftes en welke risico’s er binnen het bedrijf en bij de medewerkers aanwezig zijn. Vervolgens maken wij een plan van aanpak voor die gevallen waarin er sprake is van een (ver)hoog(d) risico. Preventie, oftewel: directe actie voorkomt schade achteraf. 

Voor het optimaliseren van onze kracht en interventies werken we samen met partners en gecertificeerde bedrijven. Bedrijven die we geselecteerd hebben op basis van hun kwaliteit, kennis van zaken en goede aansluiting op bedrijfszorg.